1. Giới Thiệu

Campus.ConnextFX.com cam kết bảo vệ quyền riêng tư của người dùng. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi.

2. Thông Tin Thu Thập

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ email, và thông tin liên lạc khác khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, hoặc liên hệ với chúng tôi.

3. Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân thu thập được sử dụng để:

  • Cung cấp và duy trì dịch vụ.
  • Gửi thông tin cập nhật, thông báo, và nội dung khác mà bạn yêu cầu.
  • Cải thiện chất lượng dịch vụ và nội dung trên trang web.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bán, trao đổi, hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoại trừ những trường hợp sau:

  • Có sự đồng ý của bạn.
  • Để cung cấp dịch vụ mà bạn yêu cầu.
  • Khi cần thiết để tuân thủ pháp luật hoặc quy định pháp lý.

5. Bảo Mật

Chúng tôi sử dụng các biện pháp an ninh kỹ thuật và tổ chức để bảo vệ thông tin cá nhân khỏi truy cập, sử dụng, thay đổi, tiết lộ hoặc hủy hoại không được phép.

6. Quyền của Người Dùng

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình. Nếu bạn muốn thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

7. Thay Đổi Chính Sách

Chính sách bảo mật này có thể được cập nhật từ thời gian này sang thời gian khác. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại chính sách này để được cập nhật về cách chúng tôi bảo vệ thông tin của bạn.

8. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected].