1. Giới Thiệu

Chào mừng bạn đến với Campus.ConnextFX.com. Khi sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.

2. Sử Dụng Nội Dung

  • Nội dung trên Campus.ConnextFX.com, bao gồm bài viết, hình ảnh, và tài liệu khác, chỉ dành cho mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên tài chính.
  • Nội dung không được sao chép, phân phối, hoặc sử dụng cho mục đích thương mại mà không có sự đồng ý của chúng tôi.

3. Bảo Mật Tài Khoản

  • Người dùng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản và mật khẩu của mình.
  • Campus.ConnextFX.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn.

4. Rủi Ro

  • Đầu tư vào tiền điện tử và ngoại hối có rủi ro cao. Người dùng phải tự chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của mình.
  • Campus.ConnextFX.com không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất tài chính nào.

5. Liên Kết Bên Ngoài

  • Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web khác mà không do chúng tôi kiểm soát.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho nội dung hoặc chính sách bảo mật của các trang web này.

6. Thay Đổi Điều Khoản

  • Chúng tôi có quyền thay đổi các điều khoản này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.

7. Liên Hệ

  • Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email [email protected].